تولد ۳ جفت دوقلوی پاندا در چین

1,522
محققان با ایجاد تغییرات ژنیتیکی پاندای مادر را تشویق به جفت گیری با یک پاندای وحشی کردند.
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel