فوق سری

481

سفینه ای که در مقابل چشم هزاران انسان حمله کرد و زمینی ها بیش از هزار و هفتصد تیر در دقیقه شلیک کردن بهش عجیب ان است که هیچ کدوم از تیر ها با ان برخورد نکرد

۳ سال پیش
#
bahador
bahador 26 دنبال کننده