داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

یادآوری آینده | امیر مهرانی | تداکس جوانان تهران

5,831
فرض کنید تلفنی دارید که با آن می توانید با خود بیست سال آینده تان تماس بگیرید و گفتگو کنید. وقتی این تماس برقرار می شود، خود آینده تان درباره ی کارهایی که در آن زمان انجام می دهید صحبت می کند؛ به شما می گوید که چطور آدمی شده اید؛ مشغول چه کاری هستید و چه ویژگی هایی در شما پررنگ شده است؛ به نظرتان خود آینده ی شما درباره ی آینده تان به شما چه می گوید؟ چطور آدمی شده اید؟ چه کار می کنید؟
pixel