طرحی بسیار جالب از حمل و نقل ریلی در آینده!

155
زمانی که صحبت از میزان جابه جایی افراد از مبدا تا مقصد و روش انتقال آنها به میان می آید، به طور آشکار شاهد هستیم سیستم های حمل و نقل عمومی در مقایسه با گزینه حمل و نقل شخصی از مزایای بسیار بیشتری برخوردارند. در این میان سیستم حمل و نقل ریلی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.
یا مهدی(عج) 15.9 هزار دنبال کننده
pixel