نوازندگی کیبورد yamaha psr 510 قسمت 4

1,773

درسته که قدیمیه اما خیلی کارها رو باهاش میشه کرد به قول استادم زیبایی آهنگ به قدرت دستگاه نیست یه قدرت نوازنده هست