نکته و تست دین و زندگی در گزینه ۴شبکه ۴

134
134 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر سرکشیک زاده مدرس و کارشناس ۶برنامه آموزشی در ۴کانال سیما است حل یک تست و بررسی نکات آن موضوع این بخش از برنامه گزینه۴سیماست