ریاضی هفتم ، فصل پنجم : درس 2 : شمارنده های اول یک عدد ( 1 )

654

در این فیلم به شمارنده های اول یک عدد ، به همراه مثال می پردازیم .فرم نظرسنجی ضمیمه این فیلم را برای ما ارسال کنید و در طول سال تحصیلی مستقیم با مدرس دوره در تماس باشید . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com

pixel