نام گذاری آلکین ها (استاد مصلایی)

2,000
آموزشگاه کنکور هدف
آموزشگاه کنکور هدف 294 دنبال‌ کننده