حال و هوای زنده بودن دریاچه ارومیه

3,732

هرچند بارندگی های شدید این ابتدای سال 98 باعث سیل و خرابی هایی شد. اما حال بسیاری از تالاب ها و دریاچه ها رو خیلی خوب کرد ! مخصوصا دریاچه اورمیه که دوباره جان تازه ای گرفته و واقعا باعث خوشحالی همه مردم ایران شده است.