جلسه۱۴: آموزش طبقه بندی داده های سرطان سینه دررپیدماینر

121

در این جلسه آموزشی از مجموعه جلسات دوره های رپیدماینر (Rapidminer) به آموزش طبقه بندی داده ها با استفاده از تکنیک یادگیری تقویتی یا Vete در نرم افزار داده کاوی رپیدماینر پرداخته می شود. ما در جلسه آموزشی یادگیری تقویتی کاملا بصورت پروژه محورعمل کرده ایم.جهت مشاهده ی جزئیات بیشتر لینک http://yon.ir/y58KV را در نوار آدرس کپی کرده و اینتر را بزنید.