لاک پشت چرمی

329
لاک پشت چرمی بزرگترین گونه لاک پشت دریایی روی زمین است که از طول 4-8 پا طول دارد و تا 900 کیلوگرم وزن دارد. آنها با استفاده از دست های قدرتمند جلوی خود که می تواند تا 3 متر طول داشته باشد ، از طریق آب حرکت می کنند و از پاهای عقب برای کمک به جهت گیری استفاده میکنند.
وقت سفر 6 دنبال کننده
pixel