امضای دفتر یادبود جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی

1,926

امضای دفتر یادبود جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی توسط دکتر روحانی و اعضای کابینه

pixel