میخوای درهای رحمت به روت باز بشه؟ - استاد حسین انصاریان

4,063

کسی که خدا رو میشناسه،جلوی دهنشو میگیره! طوری امر به معروف کن که دل کسی نشکنه! رمضان 1398-تهران،مسجد حضرت امیر(ع) لینک سخنرانی:http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15307#s

pixel