بالابربیمارتاشو

3,529
برای انتقال بیمار کم توان از ویلچیر به تخت بستری یا خودرو باقابلیت حمل اسان وقابل جاگیری درصندوق عقب خودرو وسیله ای کاملا کاربردی برای انتقال بیمار از ویچیلر به خودرو یا روی تخت ویا هرمکانی دیگر
pixel