سی سال، سی موسیقی، نظرسنجی تِرَک برتر 78 تا 87

10,426
دومین مرحله از فینال سی سال سی موسیقی. این بار انتخاب برترین آهنگ دهه ی دوم، از ۷۸ تا ۸۷. توضیح ضروری این که، انتخاب هایی که دارید از میان آرای خودتان بالا آمده. شما در مراحل قبلی این برنامه به تفکیک هر سال آهنگ برتر را انتخاب کردید و همان ها را در فینال به تفکیک دهه دوباره به نظرسنجی گذاشتیم. یعنی به زبان ساده همه چیز در این برنامه به انتخاب مخاطب بوده است. ما دخل و تصرفی نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت.
pixel