فول مچ بازی مصر - جمهوری کنگو؛ جام ملت های آفریقا (نیمه دوم) گلزنی محمد صلاح

57
جام ملت های آفریقا مصر 2019 - فول مچ بازی مصر - جمهوری کنگو (گزارش انگلیسی) - هفته 2/3 - گروه اول - 27 ژوئن 2019
pixel