آموزش مجازی زبان انگلیسی

3,807
آموزش زبان انگلیسی به شیوه الکترونیکی برای سطوح بزرگسال (14 سال به بالا) در تمامی شهرها و روستاها امکان پذیر شد. دوره های آموزش الکترونیکی برای 12 سطح آموزشی (Basic1) تا (Intermediate3) برنامه ریزی و طراحی شده است. http://www.elearning.ili.ir http://www.ysp24.ir
pixel