ما چه میزان (درصد) از جهانمان را میبینیم؟

90
ویکی علم
ویکی علم 4 دنبال‌ کننده

آیا می دانستید جهانی که ما می بینیم درصد کوچکی از ماده و انرژی موجود در عالم است و چشمان و تمام دستگاه هایی که ساخته ایم فقط می تواند حدود ۵ درصد ماده و انرژی را مشاهده کند. @Wiki_Elm

ویکی علم
ویکی علم 4 دنبال کننده