دموی کلی نرم افزار گزارش ساز و داشبورد ساز پویا ReportFA

3,524
3,524 بازدید
اشتراک گذاری
"گزارش ساز و داشبورد ساز Reportfa.com" در این ویدئو کلیاتی از نرم افزار گزارش ساز شامل معرفی عملکرد و قابلیت های گزارش چاپی ، نمودار ، گیج ، گرید اطلاعاتی پویا و همچنین داشبورد اطلاعاتی که از کنار هم قراردادن گزارش های مختلف به وجود می آید توضیح داده شده است. نحوه خروجی Iframe هم معرفی گردیده است تا کاربر بتواند گزارشات خود را در وب سایت یا نرم افزار خود قرار دهد بدون اینکه کاربری متوجه وجود نرم افزار گزارش ساز و داشورد ساز پویا گردد.
pixel