داغترین‌ها: #Copa America 2019

بومی سازی شیر کنترلی صنعتی در اراک

176

معرفی شرکت پترو سازه میهن توسط واحد خبر سیمای آفتاب و اشاره به توانمندیهای و فعالیتهای صنعتی این شرکت. http://www.psmvalve.com