من با دکترای حسابداری برای آموزش اقدام کردم !!!

865

در این کلیپ استاد دانشگاه حسابداری ، ماجرای شرکت در کلاس حسابداری را تشریح می کند. حتما ببینید !!!

pixel