تجدید میثاق دانشجویان ، هشتمین دوره اردوی ملی فرهنگی آموزشی طریق جاوید

50

04 شهریور 98 - حرم مطهر حضرت امام خمینی (س)