ایجاد فهرست مطالب در InDesign - آموزش InDesign CC قسمت ۲۰

46

در این قسمت از آموزش های نرم افزار InDesign cc یاد خواهید گرفت چگونه فهرست مطالب ایجاد کنید

pixel