مداحی لرزبانان در غم سالار شهیدان

532

لرها ... خاک ها بر سر گرفته اند و نوحه های سوزناک سر داده اند از غم شهادتت ای ثار الله.. ##یا_حسین ، ##محرم ##گل_مالی ، ##آیین_گل_مالی ##مداحی_لری ، ##مداحی_قدیمی_لری ، ##مداحی_قدیمی_لرستان ##مداحی_قدیمی_خرم_آباد ،##مداحی_خرموه ،##نوحه_لری ##حبیب_نیکنام ، ##حسین_سهرابی ، ##علیرضا قهرمانی