چند کیلو شیرینی برای شهادت!

628

پخش شیرینی توسط مادر شهید حسن حمید پس از شنیدن خبر شهادت فرزندش!

shiehzp

shiehzp

1 ماه پیش
خیلیییییییییییییی زیبا بود