برترین واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی

211

نصر: برترین واحدهای صنعتی معرفی شده در همایش بزرگداشت روز صنعت در مرکز همایش های بین المللی تبریز