یادگیری عمیق به زبان ساده : سه دلیل برای عمیق شدن – قسمت سوم

252
شهاب
شهاب 29 دنبال‌ کننده

با وجود گزینه های جایگزین بسیاری که در دسترس است، چرا از شبکه های عصبی برای یادگیری عمیق استفاده می شود؟ شبکه های عصبی در تشخیص الگوی پیچیده برتری دارند و می توانند به سرعت با استفاده از پردازنده گرافیکی (GPU) آموزش داده شوند. https://shahaab-co.ir/mag/edu/deep-learning-simplified-3-reasons-to-go-deep-ep-3/

شهاب
شهاب 29 دنبال کننده