عمل جراحی راه چاره ترنس ها نیست! زندگی خصوصی مردم به ما چه ربطی دارد؟

11,037
خرد جنسی
خرد جنسی 2.9 هزاردنبال‌ کننده

برشی از ارائه ی محمد صادق روحانی کارشناسی اخلاق کاربردی در مجموعه خرد جنسی

خرد جنسی
خرد جنسی 2.9 هزار دنبال کننده
یا...هو

یا...هو

3 ماه پیش
دقیقا ترنسا بیشتر ب مشاور نیاز دارن تا ب عمل اما کسی توجه نمیکنه