رفع خطای dx11 ceration device fail

35
رفع خطای دایرکت ایکس در ناروتو استورم چهار ناروتوییا بیان وسط خودم ناروتویی ام http://dl.yasdl.com/2020/Software/GPU-Z_2.33.0_YasDL.com.rar?aj لینک جی پی یو زد http://dl1.wikishare.ir/sdlftpuser02/95/12/05/DirectX_11.2_Windows.rar لینک دایرکت ایکس SDK
Kunohagakure1216 24 دنبال کننده
pixel