آموزش نحوه خاموش کردن آنتی ویروس نود 32

721

حرف آخری های عزیز برای نصب پکیج های آموزشی حرف آخر قبل از نصب باید آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید تا در مراحل نصب به مشکل برنخورید