اخلاق مهندسی و توسعه پایدار

72
Mohammad Javad Abedini 40 دنبال‌ کننده
وبینار اخلاق مهندسی و توسعه پایدار، ارائه شده توسط جناب پروفسور عبدالرضا چینی، برگزار شده توسط انجمن آموزش مهندسی ایران Engineering Ethics Sustainable Development
pixel