بهترین روش درمان عقب ماندگی فک با ارتودنسی

235
دکتر عبدالرضا جمیلیان بورد تخصصی ارتودنسی از اروپا و ایران مخترع و محقق و استاد برتر سال 98 موفق به اختراع دستگاه ارتودنسی دیگری شدند که در درمان عقب ماندگی فک کاربرد دارد. این دستگاه کوچک به راحتی داخل دهان گذاشته می شود و منجر به درمان عقب ماندگی فک می گردد. اطلاعات تخصصی ارتودنسی در سایت: https://jamilian.net اینستاگرام: /_https://www.instagram.com/drjamilian
pixel