راه افتادن تریلی بدون راننده، فاجعه آفرید

545
دو کارمند شرکت حمل و نقل زمانی که تریلی خود را کنار جاده‌ای با شیب تند در مکزیک پارک کرده بودند، انتظار وقوع چنین اتفاق وحشتناکی را نداشتند.این دو کارمند در حالی که خودشان بیرون از کابین قرار داشتند ناگهان متوجه حرکت تریلی شدند. گرچه یکی از آن‌ها تلاش کرد تا در کابین را باز کند و خود را به پشت فرمان برساند، اما نه تنها تلاشش بی فایده بود بلکه نزدیک بود جانش را هم از دست بدهد و چیزی نمانده بود زیر چرخ این تریلی له شود.
یا مهدی(عج) 18.2 هزار دنبال کننده
pixel