اجرای صحیح حرکت جلو بازو دمبل بر روی میز شیبدار

498

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/incline-dumbbell-curl

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده