دستیار مجازی - نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو 94

396

از این سیستم در مراکز نمایش تخصصی و نمایشگاههای صنعتی میتوان برای معرفی ویژگی ها، قابلیت هاو امکانات محصولات و معرفی برندها استفاده نمود و به این ترتیب وظیفه مسئول معرفی محصول / مسئول معرفی غرفه نمایشگاهی را انجام می دهد که غیر از جذابیت و بهره گیری از چند رسانه جذاب و مخاطب پسند، باعث صرفه جویی در زمان و انرژی نیروی انسانی شده و امور نهایی فروش را مدیران مربوطه انجام دهند. تماس: 88653520