تهیه رب به در طب سنتی

492

رب گوجه با مضراتی که برای سلامت عمومی بدن دارد می توان رب های بهتری که خواص دارویی و درمانی دارند را جایگزین کرد از جمله رب به رب انار و...

TABIBEMA
TABIBEMA 0 دنبال کننده