ماهی کپور معمولی: Cyprinus carpio

1,026
ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، از گونه‌هایی که با وجود پراکندگی آن در سراسر جهان، نسل وحشی آن در شرف نابودی است. در ایران نیز تنها در جنوب دریای خزر و رودخانه‌های آن زندگی می‌کند. سه نوع از آن در ایران وجود دارد. دریازی مهاجر، رودزی و پرورشی. این انواع از نظر ظاهر تفاوت زیادی دارند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Cyprinus-carpio.html
pixel