پیام عزیزی - الله الله (اجرای زنده) | جشنواره هه تاو

1,793

دف نوازی بی نظیر حسین رضائی نیا و نوازنده های چیره دست کردستان و خوانندگی فوق العاده پیام عزیزی در کنسرت عرفانی سنندج جشنواره هه تاو

پیام عزیزی
پیام عزیزی 244 دنبال کننده