علوم نهم - پالایش نفت خام

614

در این فیلم با پالایش نفت خام و برج تقطیر آشنا می شویم

آرمین کل لر
آرمین کل لر 15 دنبال کننده