دکلمه: "اجبار" از زانیار بیدار

286
دکلمه اجبار رو تقدیم به دخترای میکنم که از سر اجبار هر کاری کردن
pixel