باغ وحش ها را تحریم کنیم

277

موضوع: تنها راهکار تحریم باغ وحش ها است. | از آنجا که بیشتر مردم به بچه های حیوانات علاقه نشان می دهند. باغ وحش ها حیوانات را به قصد تولید بچه های بیشتر پرورش می دهند. نتیجه تولید بچه بیشتر، تولید پول بیشتر است. | این یک ادعای واهی است که باغ وحش ها به حیوانات کمک می کنند. | برای خواندن مقاله «5 دلیل برای اینکه به باغ وحش ها نرویم!» به لینک زیر مراجعه کنید: https://eafworld.com/reasons-for-boycotting-zoos