دکتر سرکشیک زاده و دكتر آرامفر از اساتید برتر کنکور در کارنامه ۲۰ -٣٠ مهر ٩٦

115
115 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکتر سرکشیک زاده و دکتر آرامفر در ۳۰ مهر ماه ۹۶ مهمان کارنامه ۲۰ شبکه آموزش بودند