دیدار با ربات قهرمانی که در آزمایشگاه کره آموزش دیده

197

آخرین بار که هوبو را دیدم تحت یک دوره مبارزه فشرده بر روی زانوهای چرخدار و در حال ایجاد برش بوسیله اره در داخل دیوار بود. امروز بازوهای ۸۰ کیلویی بی جان آن که از یک جرثقیل زرد روشن بوجود آمده بودند، بی حرکت از دوطرف بدنش آویزان شده اند.تقریباً یک سال از قهرمانی هوبو در مسابقات رباتیک ز.... ادامه در لینک http://digispark.ir/hobo/

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده