داغترین‌ها: #Copa America 2019

معرفی پاویون صفدری پدر شیشلیک شاندیز

273

بهترین رستوارن مشهد از نظر جانمایی، زیبایی،لوکس بودن و بهترین غذا و بهترین شیشلیک در مشهد بی شک پاویون صفدری است