معرفی پاویون صفدری پدر شیشلیک شاندیز

2,174
بهترین رستوارن مشهد از نظر جانمایی، زیبایی،لوکس بودن و بهترین غذا و بهترین شیشلیک در مشهد بی شک پاویون صفدری است
pixel