غمگین ترین کلیپ غمگین:((((

5,075
و چع بی ذوق جهانی کع مرا با تو ندید!: =I
방탄소년단 476 دنبال کننده
ترتیب نمایش

مرگ ارزومه..قبلا تو ارزوم بودیا یادته؟؟

5 روز پیش
اع اذیتم نکن دیگه...همسن همین جا
방탄소년단 باشع...اها خوبع..عشق نی چون سنتون کمع زیاد امیدوار نباش پایدار بمونع و پات وایسع البتع اونم نباید از تو انتظار داشتع باشع

مرگ ارزومه..قبلا تو ارزوم بودیا یادته؟؟

5 روز پیش
اهوم گرفتم ولی من بچه نیستم
방탄소년단 اوووم هستی...حالا دخترع چند سالشع کجاش اشنا شدین هوم؟

مرگ ارزومه..قبلا تو ارزوم بودیا یادته؟؟

5 روز پیش
اها باشع اخرین خواهش عمرمو از تو میکنمT-Tمراقب ایدا باش
방탄소년단 ایدا کی کیع؟نع جدی..تو باید ببینی بعدع چهار ماه عاشقع دخترع هنو هستی یا نع.نع اینکع دو روزع بگی عشقم فلان.بعدش کع از خودت مطمعن شدی بع تتع باباش بگو چیکا کنم باور کنین..اونام هرچی گفتن اگع تو عاشقش باشی انجام میدی..گرفتی بچع؟؟؟ولی خو من بع عشق اعتقاد نعارم

مرگ ارزومه..قبلا تو ارزوم بودیا یادته؟؟

6 روز پیش
نیگا من عاشق شدم خانواده اونم میدونن ولی باور نم کنن چ جوری کاری کنم باورشون شه؟؟؟
방탄소년단 خو عاشق نباش کع شک نکنن:))خخخ

. :::Lee jong suk:::.

1 هفته پیش
بدنبال مرسی لایک داری
방탄소년단 حلع...فدات

مرگ ارزومه..قبلا تو ارزوم بودیا یادته؟؟

2 هفته پیش
آجی فدات شم الاهی بوس....مزاحمت نم شم
방탄소년단 خدانکنع جیگرع اجی...مراحمی

مرگ ارزومه..قبلا تو ارزوم بودیا یادته؟؟

2 هفته پیش
اهوم شکر فقط دپ نباش باشه؟؟؟؟
방탄소년단 باشع...وقتی تو دنیایی کع هرچی میخوام توش دارم چرا ناراحت باشم خخ

Ɇ₳₲ⱠɆ O₦Ⱡł₦Ɇ

2 هفته پیش
حال کردی :))
방탄소년단 بعلع

ALIREZA

3 هفته پیش
لایک کارامل
نمایش بیشتر دیدگاه ها
pixel