مستند « آواز قلم » ؛ تاریخچه اولین روزنامه نگاران ایران

149

8788- مستند" آواز قلم " به کارگردانی احمد فرض اللهی ، به زندگی6 شاعر دوران مشروطه، یعنی «دهخدا»، «میرزاده عشقی»، «عارف قزوینی»، «فرخی یزدی»، «سید شرف الدین گیلانی» معروف به نسیم شمال و «میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل» می‌پردازد.