سمن های دماوند را بشناسید

293

شهرستان دماوند دارای 8 انجمن مردم نهاد است که در این کلیپ 11 دقیقه ای معرفی شده اند.

pixel