داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

نرم افزار حسابداری یک ماه رایگان تیزپرداز

780
780 بازدید
اشتراک گذاری
یک ماه رایگان به این مفهوم است که شما میتوانید اطلاعات مربوط به دوره زمانی یک ماه را ثبت نمایید. یعنی فاصله تاریخی ثبت اولین سند ثبت شده تا آخرین آنها تنها می تواند یک ماه باشد.به عنوان مثال اولین فاکتور خرید یا فروش و یا سند دریافت و پرداخت اگر 30/10 باشد آخرین اطلاعاتی که می توانید ثبت کنید تا تا تاریخ 30/11 می باشد.پس از اتمام یک ماه اینطور نیست که برنامه از کار بیفتد بلکه برنامه باز هم اجرا می
pixel