ستارگان قرآنی(قسمت 2) - مصاحبه با سجاد امامی غفاری

314
ستارگان قرآنی در واقع دانش آموزان موفق قرآنی در موسسه فرهنگی پیام غدیر هستند که بنا داریم به مرور آن ها را معرفی کنیم و مصاحبه جذابی با آن ها داشته باشیم
baharedel 22 دنبال کننده
pixel