رودررو۲۴_افشاگری حسینیان علیه منتظری و منافقین

115,253

مزدور

1 سال پیش
مجری چرا اول برنامه تو چشم مهمان نگاه میکنه جای نگاه کردن تو دوربین

سعید

1 سال پیش
بس کنید بابا افشاگری افشاگری، شما جرات انتشار یه نظر مخالف رو بدون توهین ندارید بعد انتظار دارید برای امثال شما ارزش قائل باشیم؟ فقط سانسور بلدید و حرف مفت

بلوچستان در فقر

1 سال پیش
دیگ به دیگ میگه روت سیاه
pixel